021-41704

info@loca.ir

تهران-امير آباد شمالي -خيابان مظفريخواه -كوچه آراسته-پلاك ۳ واحد۳ کد پستي: ۱۴۱۳۶۶۳۳۶۴

روز هاي شنبه تا چهار شنبه ۹:۳۰ لغايت ۱۸:۰۰ روز هاي پنج شنبه ۹:۳۰ لغايت ۱۳:۳۰ به غير از روزهاي تعطيل رسمي

رضایت مشتری

نظر مشتریان در رابطه با لوکا

فرم نظر مشتریان در لوکا

مشتریان گرامی که از خدمات لوکا استفاده کرده اند از طریق فرم زیر تجربیات خود و میزان رضایتمندی از خدمات لوکا را نوشته تا پس از بررسی ما در سایت برای نمایش قرار داده شود.