021-41704

info@loca.ir

تهران-امير آباد شمالي -خيابان مظفريخواه -كوچه آراسته-پلاك ۳ واحد۳ کد پستي: ۱۴۱۳۶۶۳۳۶۴

روز هاي شنبه تا چهار شنبه ۹:۳۰ لغايت ۱۸:۰۰ روز هاي پنج شنبه ۹:۳۰ لغايت ۱۳:۳۰ به غير از روزهاي تعطيل رسمي

گالری تصاویر

گالری تصاویر لوکا

آتش سوزی و نوسان برق

آتش سوزی و نوسان برق

مشاهده عکس
ضربه و شکست

ضربه و شکست

مشاهده عکس
آبخوردگی

آبخوردگی

مشاهده عکس
آسیب های سطحی

آسیب های سطحی

مشاهده عکس